Isifuba somoya ngesinye sezifo ezivame kakhulu ukuvuvukala okungamahlalakhona. Ukusabalala kwayo kuyahlukahluka emhlabeni wonke phakathi kwama-5% nangaphezulu kwama-20%. Akucaci ukuthi kungani abanye abantu bethola isifuba somoya kanti abanye abasitholi, kepha kungenzeka kungenxa yenhlanganisela yezici zemvelo nezofuzo. Isifuba somoya sithinta yonke iminyaka: yisifo esingelapheki esivela njalo ebuntwaneni, ebusheni nasebudaleni futhi sinemiphumela emikhulu ekusebenzeni kweziguli esikoleni nasemsebenzini. I-asthma iyinselelo enkulu empilweni yomphakathi. Alikho ikhambi futhi iziguli eziningi zihlala zingalawulwa yize kukhona ukwelashwa okutholakalayo. Imizamo ehlanganisiwe kwezempilo yomphakathi, ucwaningo oluyisisekelo nolwemitholampilo luyadingeka ukulwa nalesi sifo esidlange kakhulu futhi esandayo.

Qhubeka ukufunda