Lo nyaka bekuyingqungquthela yethu yesibili yaminyaka yonke ye-Global Respiratory Summit ebibanjelwe yi-Global Allergy and Asthma Patient Platform (GAAPP) kanye neCOPD Global. Lo mcimbi oyingqayizivele uletha izinhlangano zokukhuthaza ukuphefumula ndawonye ukuze zabelane ngemikhuba emihle, zakhe amandla enhlangano futhi zisebenzise izwi lethu elihlangene ukuthuthukisa inqubekela phambili ezifweni zokuphefumula. Le Ngqungquthela ibibanjelwe ekupheleni kwe-European Respiratory Society 2019 Congress ngo-Okthoba 2 no-3 eMadrid, eSpain.

Le vidiyo engezansi ivela engqungqutheleni yalo nyaka futhi ikhombisa ukubaluleka kwalo mcimbi ezinhlanganweni zomhlaba kanye nabanye ababambiqhaza. Imininingwane izokwabiwa maduzane embikweni ofingqiwe futhi izothunyelwa lapha.