Ezinye izifo zibonakala zifana ne-urticaria ngakho-ke ngaphambili zahlelwa kanye nazo. Namuhla siyazi ukuthi ezinye izindlela zezifo zingemuva kwazo, ngakho-ke azisabalwa njenge-urticaria. Lezi zifo zibandakanya, phakathi kokunye,

  • I-Urticaria pigmentosa (i-mastocytosis enesikhumba)
  • I-Urticarial vasculitis
  • I-angioedema yefa

I-Urticaria pigmentosa (i-mastocytosis enesikhumba)

Lesi sifo esingajwayelekile siwukuqongelela ngokweqile kwamangqamuzana omzimba ngemuva kwamabala — kaningi ansundu noma ansundu — namaphaphu amancane esikhumba angakha amasondo lapho engqubuzana. Lesi sifo sivame ukuvela okokuqala eminyakeni embalwa yokuqala yokuphila, futhi kaningi sibonisa inkambo eguqukayo ngemuva kweminyaka embalwa. Kunconywa ukukhishwa kwegama elibizwa nge-systemic form. Ukwelashwa kwezimpawu kufana nalokhu okusetshenziswe maqondana ne-urticaria.

I-Urticarial vasculitis

Lokhu ukuvuvukala kwesitsha okudala isifuba ne-angioedema. Lesi sifo ngokuyisisekelo asihlangene nakancane ne-urticaria futhi siphathwa ngendlela ehlukile.

I-angioedema yefa

Ngenxa yokuphazamiseka kwezakhi zofuzo ku-enzyme (ukuzalwa komzimba, okomndeni), i-angioedema nayo ingavela. Ama-antihistamine noma ama-corticosteroids awasizi lapha, ngoba i-histamine ayibandakanyeki ekwakhiweni kwama-edema, futhi ukuxilongwa okunembile nokunakekelwa kokwelapha kuvame ukwenzeka kuphela ezikhungweni ezikhethekile noma odokotela abajwayele lesi sifo.