Ezinhlanganweni ezingamalungu i-GAAPP minyaka yonke yenza Umhlangano Wezesayensi kanye ne GRS (Ingqungquthela Yomhlaba Wonke Yokuphefumula) - 2020 ngokubamba iqhaza okubonakalayo - ukuxhasa izinhlangano zabo ezingamalungu ngentuthuko yakamuva yesayensi emkhakheni wokungezwani nezinto ezithile, i-airways kanye nezifo ezingaphezulu ama-webinars wokwakha amandla:
Ukubeka kuqala ukuqwashisa, imfundo nezinqubomgomo ezibekwa phambili zenqubomgomo - bese-ke kwakhiwa ama-webinars isib.

I-GAAPP ithuthukisa, iqhuba futhi isakaze kuzo zonke iziteshi zokuxhumana imikhankaso yokuqwashisa ngemigudu eminingi yezinsuku zokuqwashisa ngomhlaba futhi isekela amaRejista ahlukene eziguli (i-Asthma, Covid-19+ Isifo Somoya, Covid-19- + Atopic Dermatitis).

Sibiza minyaka yonke imicimbi ezimele yodwa efana GRS kanye nomhlangano weSayensi.

Sinesifiso sokuhlanganyela ekubambeni imicimbi. isib ILATAM 2020