Umsebenzi we-GAAPP

Ukwesekela umhlaba wonke nokunika amandla iziguli ezinenkinga yokungezwani nezinto ezithile, eyomoya kanye nezifo ezihlasela amandla aphezulu ngokuvikela amalungelo azo nangokugcizelela imisebenzi yohulumeni, ochwepheshe bezempilo kanye nomphakathi wonkana.

Izinjongo ze-GAAPP

Ukusungula inethiwekhi yomhlaba wonke yokunika amandla iziguli ezinokungezwani nezinto ezithile komzimba, izindiza zomoya nezifo ze-atopic ngo:

  • ukusebenza ngokubambisana nezinhlangano zikahulumeni nezokunakekelwa kwempilo ukunciphisa umthelela wezifo ezibangelwa ukungezwani komzimba, i-asthma ne-urticaria
  • ukuba ngumlingani olinganayo obambe iqhaza ekuthathweni kwezinqumo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni nezinhlangano zokunakekelwa kwezempilo emhlabeni jikelele
  • ukwenza lula ukusungulwa kwezinhlangano zeziguli emazweni anemali ephansi naphakathi
  • ukulwela ukwelashwa okuhle kakhulu 

 Ukwesekela umphakathi womhlaba wonke olawula ukungezwani komzimba, izindiza kanye nezifo ze-atopic ngo:

  • ukusiza iziguli ukuthi zibambe iqhaza elibonakalayo ekuphatheni izifo zazo nasekufukuleni labo abazisekelayo kule nqubo
  • ukufuna umoya ophilile ongangcolisiwe weziguli
  • ukusebenzisana nezinhlangano ezingamalungu ukusiza ngezinkinga zenqubomgomo yezempilo nezenhlalo
  • ukusiza amazwe anemali engenayo ephansi naphakathi ngamakhambi okudinga ukuxilonga nokwelapha iziguli
Faka isicelo sobulungu bamahhala be-GAAPP