I-GAAPP izokwethula ngo-Okthoba 15 2021 Ingqungquthela yokuqala Yokunakekelwa Kwamalungelo Okuphefumula.

Le ngqungquthela yomhlaba izobiza amalungu avela I-GAAPP, Gina/GOLD, Inhlangano Yezwe Yokungezelela komzimba, UBANI-GARD, firs kanye nababambiqhaza bomphakathi ukubhala nokuvuma izitatimende zenqubomgomo yokuqala. Lezi zitatimende zizohlanganiselwa ku- ithuluzi lokukhuthaza ukwabelana nazo zonke izinhlangano ezibambe iqhaza futhi ukhuthaze ukusetshenziswa kwayo ukushayela ushintsho lwenqubomgomo emhlabeni jikelele.

Inhlangano ngayinye eyilungu laleli komiti eliholayo izokhuthazwa ukuthi inikeze ngolwazi olususelwa ebufakazini ngokombono nangobungoti babo.

Izinsika Ezine ze-RRCS / Izindikimba Eziyinhloko Zezitatimende Zokuguqulwa Kwenqubomgomo:

  1. Ukutholakala Kokunakekelwa Nokutholakala Kwezokwelapha Ezintsha Ekunakekelweni Kokuphefumula
  2. Imali eqhubekayo yoCwaningo & Ukuqamba Kwezokunakekelwa Kokuphefumula
  3. Ukulingana Kwezempilo Ekunakekelweni Kokuphefumula
  4. Impilo Yezemvelo Ekunakekelweni Kokuphefumula

Amaphepha ayisisekelo e-RRCS

  • Amakota Okubekezela EDD)
  • Ubuphathi be-OCS - Umqulu Weziguli
  • Imibono ngezinqumo zokwelashwa nokunakekelwa kwesifuba somoya esibi
  • Imihlahlandlela ye-GINA neye-GOLD

Izinhloso ze-RRCS:

Ukwakha nokusabalalisa ikhithi yamathuluzi okukhuthaza ngezitatimende zenqubomgomo ezisemqoka ezifuna ushintsho lwenqubomgomo yomhlaba ekunakekelweni kokuphefumula, kusebenza ukuqinisekisa ukwelashwa okulungile esigulini esifanele ngesikhathi esifanele ngezithiyo ezimbalwa kakhulu.

Uma unemibuzo mayelana ne-RRCS sicela uxhumane nathi ku info@gaapp.org