Isiphakamiso se-GAAPP_Project

Kuzo zonke izinhlangano zamaLungu e-GAAPP ezinesiphakamiso sephrojekthi ezizothumela, sicela ulandele le nqubo:

  1. Thumela isicelo ngefomu
  2. I-BOD izobuyekeza ama-RFP njalo ngekota
  3. Zonke izicelo ezisalindile zizokwaziswa ngesinqumo se-BOD kungakapheli isonto elilodwa lemihlangano yekota ye-BOD

Ngicela uqaphele: I-GAAPP ngeke ixhase> ama-25% esabelomali esiphelele sohlelo. Ukuhambisa inhlangano kufanele kufakazele uxhaso oluvela kweminye imithombo. I-GAAPP kufanele yamukelwe mayelana nephrojekthi.