Thola lapha umqulu ophelele wesiguli sesifuba somoya:

Umqulu Weziguli Wesifuba Somoya